วิสัยทัศน์

ว่าด้วยการบริหารธุรกิจ

คนปัญญาน้อย - ทำธุรกิจด้วยความอยากได้ คิดถึงแต่ตัว ผู้คนจึงหวาดระแวง ไม่ไว้วางใจและหลีกหนี

คนปัญญากลาง - ทำธุรกิจด้วยความต้องการเพียงแลกเปลี่ยน ผู้คนจะพิจารณา และคบหาตราบที่พวกเขายินดี ในประโยชน์ที่ได้รับนั้น

คนปัญญามาก - ทำธุรกิจด้วยจิตที่คิดช่วยเหลืออยากให้ ผู้คนทั้งหลายจึงต้อนรับด้วยความยินดี และยินดีที่จะตอบแทนคืนบ้างเช่นกัน


ทีมบ้านแฮปปี้ ก่อตั้งขึ้นเพื่อนำเสนอแนวทางในการทำธุรกิจ กิฟฟารีนออนไลน์ พัฒนานักธุรกิจ สร้างธุรกิจด้วยความสุข จากการให้ โดยนำนวัตกรรมระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Ai) มาประยุกต์ใช้ในการทำตลาดออนไลน์ ที่สามารถใช้งานได้จริง


แนวทาง

1. ทีมบ้านแฮปปี้ มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีออนไลน์ ที่ง่าย แตกต่าง แต่ตอบโจทย์ ใช้แข่งขันได้จริงให้กับเพื่อนสมาชิกใช้ขยายทีมงานง่าย และสร้างยอด

2. ทีมบ้านแฮปปี้ มีแนวทางพัฒนาทีมแนวบูรณาการ ไม่มีหัวหน้าห้อง โดยทุกคนคือผู้นำ มีวิธีคิด วิธีการที่ถูกต้อง และมีสไตล์ผู้นำในแบบฉบับของตนเอง

3. ทีมบ้านแฮปปี้ เน้นในเรื่องของกฎระเบียบจรรยาบรรณเป็นสำคัญ เพื่อมุ่งเน้นให้สมาชิกสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างถูกต้อง


สู่ความสำเร็จ

ทีมบ้านแฮปปี้ พัฒนาระบบเฉพาะทีม ชื่อ ระบบ Ittibata4 (อิทธิบาท4) หรือเรียกย่อๆ ว่า "I4" (ไอ4) ทำงานเป็นเบื้องหลัง เพื่อให้เพื่อนสมาชิกทุกคนเข้าถึงความสำเร็จได้ง่าย และเร็ว