การปรับตำแหน่งในกิฟฟารีน

การปรับตำแหน่งกิฟฟารีน

ตย.1 การขึ้นตำแหน่ง Bronze Star (BS-10%)

การปรับตำแหน่งกิฟฟารีน

- ตำแหน่งแรกของการเป็นสมาชิกคือ Star
- มียอดซื้อสะสมครบ 1,500 pv จะได้ปรับเป็น BS-10%
- เดือนต่อไปมียอด > 1,000 pv จะได้ปันผล 10%
เช่นมียอด 5,000 pv x 10% ได้ปันผล 500 บาท


ตย.2 การขึ้นตำแหน่ง Bronze Star (BS-10%)

การปรับตำแหน่งกิฟฟารีน

- ตำแหน่งแรกของการเป็นสมาชิกคือ Star
- มี A (ลูกติดตัว) 1 คน และมียอดซื้อ 1,500 pv
- A ได้ปรับตำแหน่งเป็น Bronze Star (BS-10%)
- คุณจะได้ปรับเป็นตำแหน่ง BS-10% ตามกฎดันตำแหน่ง 1 ชั้น


ตย.3 การขึ้นตำแหน่ง Bronze Star (BS-10%)

การปรับตำแหน่งกิฟฟารีน


- คุณมีลูกติดตัว 2 คน (A, B)
- คุณมียอด 500 pv ส่วน A มียอด 500 pv และ B มียอด 500 pv
- คุณจะได้ปรับตำแหน่ง BS-10% (ยอดกลุ่มครบ 1,500 pv)
- A และ B ไม่ปรับตำแหน่ง


ตย.4 การขึ้นตำแหน่ง Bronze Star (BS-10%)

การปรับตำแหน่งกิฟฟารีน


- คุณมีลูกแนวลึก 2 คน (A, B)
- คุณมียอด 500 pv ส่วน A มียอด 500 pv และ B มียอด 500 pv
- คุณจะได้ปรับตำแหน่ง BS-10% (ยอดกลุ่มครบ 1,500 pv)
- A และ B ไม่ปรับตำแหน่ง


ตย.5 การขึ้นตำแหน่ง Bronze Star (BS-10%)

การปรับตำแหน่งกิฟฟารีน


- คุณมีลูกติดตัว 3 คน (A, B, C)
- คุณมียอด 500 pv ส่วน A มียอด 500 pv, B มี 500 pv และ C ม 500 pv
- คุณจะได้ปรับตำแหน่ง BS-10% (ยอดกลุ่มครบ 2,000 pv)
- A, B และ C ไม่ปรับตำแหน่ง
- 1,500 แรกใช้ทำตำแหน่ง ส่วนที่เกิน 1,500 คิด x 10% = 50 บาท
- เดือนต่อไปมียอด > 1,000 pv x 10% ได้เลย เช่น มียอดส่วนตัว 5,000 pv x 10% = 500 บาท


ตย.6 การขึ้นตำแหน่ง Bronze Star (BS-10%)

การปรับตำแหน่งกิฟฟารีน


- คุณมีลูกแนวลึก 3 คน (A, B, C)
- คุณไม่มียอดส่วนตัว
- A มียอด 500 pv, B มี 500 pv และ C มี 500 pv
- A ได้ปรับตำแหน่ง BS-10%
- คุณได้ปรับตำแหน่ง BS-10% (ตากฎดันตำแหน่ง 1 ชั้น)
- B และ C ไม่ปรับตำแหน่ง